Geen vuurwerkverbod in Hengelo!

Een zinnetje in het coalitieakkoord van Hengelo zou het einde kunnen betekenen voor het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsavond!! Weer een Nederlandse traditie die onder druk staat. Een vuurwerkevenenent op 31 december en voor de goede lezer kan dit grote gevolgen hebben voor het afsteken van vuurwerk op ouderjaarsdag.

Blijf van de Nederlandse tradities af en pak zaken aan die er echt toe doen, uitkeringsfraude, afvalbeleid en het waarborgen van goede zorg voor ouderen en hen die zorg nodig hebben! 

Naast het betuttelen van burgers zou een vuurwerkverbod een grote strop zijn voor middenstanders met een vuurwerk verkooppunt. Om vuurwerk te mogen verkopen zijn er strenge regels en moeten ondernemers flink inversteren. Daar wordt dan zomaar een streep door gezet. Een vuurwerkverbod heeft op vele vlakken verstrekkende gevolgen!