Betaalare zorg voor iedereen

De PVV wil goede en betaalbare zorg voor iedereen, daar mag niet op bezuinigd worden. Om een geboren Hengeloër te zijn, heeft ZGT Hengelo een kraamafdeling nodig.

    • Volwaardig ziekenhuis -Een stad als Hengelo met 80.000 inwoners heeft recht op een volwaardig ziekenhuis. De PVV zegt: Spoedeisende hulp en kraamzorg terug in Hengelo.

    • Meer handen aan het bed- Afgelopen met zorgmanagers met een idioot hoge beloning, meer handen aan het bed! Daarnaast moet er efficiënter gewerkt worden en minder bureaucratie.

    • Ouderen zorg- We willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. De PVV vindt dat we moeten waken voor vereenzaming en wil etra budget om vereenzaming tegen te gaan.

    • Buurtzorg- Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. De huisartsen kunnen het nauwelijks nog aan. Buurtzorg is direct en persoonlijk bereikbaar voor bewoners en kan gemakkelijker in kaart gebracht worden. Een laagdrempelige organisatie met tijd voor bewoners.

  • Behoud persoongebonden budget -Burgers moeten de vrijheid behouden om zorg in te kopen. Dit moet mogelijk gemaakt worden door strak te sturen op toewijzing van de PGB's en het opsporen van fraude in de PBG's.