De binnenstad moet weer bruisen!!

De binnenstad van Hengelo moet weer aantrekkelijk worden. Het beleid van de afgelopen jaren heeft gemaakt dat de binnenstad van Hengelo hard op weg is om een spookcentrum te worden. Het roer moet om, de binnenstad moet weer gaat bruisen.

    • Ruimbaan ondernemers We schaffen de precario belasting af en maken het beleid regel arm. De ondernemers moeten aan de voorkant worden betrokken bij het beleid voor de binnenstad en krijgen ruim baan van de PVV. 

    • Vestigingsklimaat - Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd.

    • Veiligheid - Mensen moeten veilig kunnen winkelen.

    • Leegstand - De leegstand in het cenrtum moet op een effectieve wijze aangepakt worden.

    • Openingstijden - Winkels mogen alle zondagen open, ook in het centrum.