Werk voor iedereen!

De PVV is trots op onze multinationals, zoals Stork, Thales, Eaton en AKZO Nobel. Wij gaan ons inzetten om bedrijven naar Hengelo te halen en voor Hengelo te behouden. Ondernemers verdienen lagere lasten, een snellere afwikkeling van vergunningaanvragen en minder regelgeving.

    • 100% Inzet op werkgelegenhheid- Voor inwoners van Hengelo door lastenverlagingen voor alle ondernemers in Hengelo. Banen, banen en nog eens banen.

    • Ruimere openingstijden voor horeca bij evenementen

    • Tegenprestatie langurig werkelozen - Wie kans op werk afslaat verliest het recht op een uitkering. Landurig werkeloze jongeren worden ingezet bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen en een gat in het CV te voorkomen.

  • Geef ZZP'ers ruim baan , zodat ze kunnen groeien en ondernemen.