IMG 0693T

Instelling voor beschermd wonen mikt op begrip in Woolder Es

Als reactie op: Instelling voor beschermd wonen mikt op begrip in Woolder Es: ‘Wij hebben de buurt harder nodig dan de buurt ons’ (Tubantia 25-02-2021)

Het college van B & W heeft het argument van de PVV van tafel geveegd, dat het woonproject ten koste gaat van maatschappelijke activiteiten. Tevens is er door de gemeente op gewezen dat het pand aan de Steenmeijerstraat geen gemeentelijk gebouw betreft en het aan de eigenaar is om te bepalen aan wij hij het verhuurd.

Dat klopt, maar het is wél aan de gemeente om een vergunning af te geven en het bestemmingsplan te wijzigen.

Er is volgens Nijhof van de PVV Hengelo te weinig gehoor gegeven en geluisterd naar de bezwaren van de omliggende bewoners. Dat kwetsbare groepen recht op wonen hebben, daarvoor is alle begrip. Echter is de PVV, net als de omliggende bewoners van mening dat bij een wooneenheid van 10 woningen je meer de opstap naar zelfstandig wonen benadrukt. Een woongroep van 20 of meer is institutioneel.

Als reactie op de opmerking in de krant van Meijer: „Dat kwam hard aan, bij ons en bij onze cliënten”, zegt Nijhof “het kwam bij de buurt ook hard aan dat er niets met de constructieve houding gedaan is. Als de buurt er niet toevallig achter was gekomen dat de plannen in de maak waren, zouden ze pas in kennis zijn gesteld, zodra de vergunningaanvraag gepubliceerd was. Helaas is er van inspraak nooit sprake geweest”.

De uitlatingen van het RIWB tijdens de bijeenkomsten dat “de buurtbewoners een functie zijn” vindt Nijhof absurd. Koffie uurtjes en samen koken, op huisdieren passen,  Nijhof heeft er niets op tegen als bewoners dit op eigen initiatief doen, maar om dit als onderdeel van de re-integratie in de maatschappij te maken, gaat te ver. Dit kan ook met familie van cliënten.

De communicatie rammelt aan alle kanten. En helaas ziet de PVV dat de situatie zich herhaalt bij de geplande instelling van Tactus naast het Borsthuis, die voor omwonenden en het  Borsthuis als donderslag bij heldere hemel kwam. De gemeente is helaas geen voorbeeld in het creëren van draagvlak en gaat daarnaast ook compleet voorbij aan de waardedaling van de omliggende woningen.

Bron: Tubantia

Persbericht PVV Hengelo

Tubantia slaat plank volledig mis!

Als je van een rechts georiënteerde partij bent, dan is doe je toch wel iets goed, wanneer een linkse journalist een column aan je wijd in de zaterdageditie van de Tubantia.
 
Natuurlijk zet de PVV zich in voor een oneerlijke belasting, zoals de hondenbelasting, waar de inkomsten worden gebruikt voor o.a. het onderhoud van algemeen groen, waar alleen de hondenbezitter extra voor betaald en om de begroting sluitend te maken. Ik spreek heel veel hondenbezitters als ik met mijn honden wandel en doe ik niets anders, dan waar ik voor gekozen ben, het “volk” vertegenwoordigen en deze geldklopperij om de begroting sluitend te maken een halt toe te roepen. Ik zal keer op keer een poging blijven doen, om het gezonde en eerlijke verstand bij de Raad en van de coalitie te activeren.
 
Je kunt overigens wel zien dat de journalist slechts een lokaaltje is, anders had hij geweten dat ons tweede kamer lid Dion Graus eveneens meerdere moties voor afschaffing van de hondenbelasting ingediend heeft, waaraan inmiddels heel veel gemeenten terecht gehoor hebben gegeven.
 
Wellicht wordt het anders, nu de coalitie in Hengelo langzaam aan het afbrokkelen is en de meerderheid in de raad kwijt is.
Slechts een kwestie van tijd....
 
Wij zijn blij met het succesvol aanpakken van de bestrijding van de eikenprocessierups, waar de PVV keer op keer aandacht voor gevraagd heeft en waar in de Provinciale Staten van Overijssel de motie Nijhof is aangenomen en uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat alle gemeenten samen aan tafel kwamen om tot een succesvolle bestrijding te komen.
 
Dankzij de aangenomen motie van de PVV, dragen de Boa’s in Hengelo straks een bodycam en na herhaaldelijke oproepen en moties van de PVV, heeft de burgermeester uiteindelijk toch besloten extra camera’s in het centrum te plaatsen. Hengelo wordt daarmee weer een stukje veiliger. De burgermeester mag met de eer strijken hoor, maar de goed oplettende journalist en de raadsleden weten wel beter.
 
Maar goed, wat u ook over ons schrijft, wij zijn er blij mee.
Het geeft ons de kans om weer eens de aandacht op ons te vestiging en wij gaan met hetzelfde enthousiasme door met het aan de kaak stellen van o.a. het louche en veel te dure afvalbeleid, onzinnige belastingen, zorgen dat de veiligheid van onze Hengeloërs op de agenda blijft en het controleren van subsidies die de gemeente uitgeeft maar ook zelf int.
(het subsidieregister, dat dankzij een motie van de PVV nu openbaar is)
 
Namens de fractie van de PVV, Jeanet Nijhof

Link Artikel Tubantia