Nog een kans voor Triple B

De Hengelose PVV neemt het in een brief aan het college van B en W op voor Peter en Annemiek Boereboom, de exploitanten van hamburgerrestaurant Triple B aan de Telgen. Fractievoorzitter Jeanet Nijhof dringt erop aan om hen nog een kans te geven.

Motie over Openbaar subsidieregister aangenomen

Omdat er momenteel geen openbaar inzicht bestaat in het subsidieregister, heeft de PVV met steun van de VVD een motie ingediend om het subsidieregister openbaar te maken.

Deze motie is aangenomen. Het college is opgedragen tot het opzetten van een openbaar subsidieregister welke eenvoudig via de gemeente website toegankelijk is.

Geen vuurwerkverbod in Hengelo!

Een zinnetje in het coalitieakkoord van Hengelo zou het einde kunnen betekenen voor het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsavond!! Weer een Nederlandse traditie die onder druk staat. Een vuurwerkevenenent op 31 december en voor de goede lezer kan dit grote gevolgen hebben voor het afsteken van vuurwerk op ouderjaarsdag.

Lees verder